Data Engineer

Vi søker en dyktig Data Engineer!

Icon Business Solutions er et SaaS-selskap med internasjonale ambisjoner, og med Norge og Sverige som hjemmemarked. Vår kjernekompetanse er master data management. Les mer om oss her.

Vårt første kommersielle produkt skal lanseres innen kort tid, B2B Market Surveys as a Service. Kundene er bedrifter som ønsker å lære mer om sine kunder og markeder. Med vår løsning kan de for første gang treffe alle i næringslivet og ikke bare de som er kunder eller abonnenter. Kundene trenger ingen egen database med kontakter eller eget program for spørreundersøkelser. Alt håndteres sømløst av oss. Våre konkurransefortrinn i lang tid fremover er at vi alltid har oppdaterte data på bedrifter og uovertruffen metodikk for systematisering av yrkestitler.

Ledige stillinger