Virtuelle agenter

Den virtuelle agenten Kommune-Kari
Chatbot

Kjenner du Kommune-Kari og Tore på kontoret?