Undersøkelse

Business man in crisis at office. Businessman in fear reacts to failure or news at work. Finance disaster in business, employee scared of bankruptcy and losing money vector illustration
Resultater fra undersøkelsen:

Konflikter med kolleger og kunderelasjoner – hvordan er utviklingen?

102255
Fersk undersøkelse:

Hvordan har Covid-19 påvirket kundeservicen?

101949
Delta i en undersøkelse!

Vil du hjelpe til å kartlegge kundeservicen i Norden 2021?