Kontroll

101943
Godkjent Callcenter-ordningen

Bakgrunn for opprettelsen av ordningen