Annonsere

Med våre store lesertall er Kundeservicenytt en unik kanal for å bedrifter som ønsker å promotere sine produkter eller tjenester for en spisset målgruppe. For eksempel:

I fanene over ser dere hvilke muligheter vi primært tilbyr. Ta kontakt med oss på hei@kundeservicenytt.no for høre hvilke priser vi kan tilby, eller om dere har andre forslag til hvordan dere kan nå våre besøkende.