Happiness and joyful concept - group of happy women people celebrate. all together blowing confetti and having fun - new year eve and party event for group of beautiful girls -white clear  background

NYHET!

Kundeserviceprisen.no blir dobbelt så stor!

Helt siden starten i 2007 har SeeYou arrangert Kundeserviceprisen.no i samarbeid med Confex. I mange år var prisen en viktig del av Call Center-dagene i april/mai hvert år. I 2020 og 2021 ble vinnerne kåret digitalt og i 2022 ble 24 klassevinnere kåret sammen med «Årets kundesenter – Best i test» på Røverstaden i Oslo.

I Kundeserviceprisen.no undersøkes kundeopplevelsen nye, potensielle kunder får i møtet med selskapene.

Undersøkelsen blir dobbelt så stor i 2023

Kundeserviceprisen 2023 består av 19 klasser med til sammen 200 deltakende selskaper. I 2023 utvides Kundeserviceprisen.no til å også undersøke eksisterende kunders opplevelse.

I samarbeid med Norstat spør vi et representativt utvalg av norske forbrukere om deres opplevelse som kunde i selskapene. Dermed er Kundeserviceprisen.no den eneste undersøkelsen som både undersøker nye og eksisterende kunders opplevelse.

I 2023 vil få inn minimum 20.000 kundeopplevelser og dette tydeliggjør at Kundeserviceprisen.no er Norges største og viktigste undersøkelse av kundeopplevelse!

NBK23 – Norges Beste Kundeopplevelse 2023

Nye og eksisterende kunder har ikke de samme forventninger, ønsker og behov. Derfor skiller vi de to undersøkelsene. Den originale undersøkelsen, av nye kunders opplevelser, heter fortsatt Kundeserviceprisen 2023. Den nye undersøkelsen, av eksisterende kunders opplevelser, heter NBK23.

45 vinnere!

I NBK23 er det også 19 klasser og 200 deltakende selskaper. Vi undersøker altså opplevelsen til både nye og eksisterende kunder for alle deltakende selskaper i 2023! 19 klasser i begge undersøkelser gir 19 klassevinnere i hver undersøkelse. Vi kårer også «Best på telefon», «Best på e-post», «Best på chat» og «Best på Messenger».

Dessuten kårer vi 2 totalvinnere:

  • «Årets kundesenter 2023 – Best i test» for nye kunder
  • «Norges Beste Kundeopplevelse 2023 – Best i test» for eksisterende kunder

Helt til sist kårer vi:

  • «Norges beste kundesenter 2023 – best i test»

Dette er det kundesenteret som er best i begge undersøkelsene totalt.

Kåring på REBEL

Kundeserviceprisen 2023 startet i månedsskiftet november/desember 2022 og avsluttes samtidig med NBK23 i månedsskiftet mars/april 2023. Kundeopplevelser er ferskvare og derfor arrangerer SeeYou en kåring den 27. april 2023.

Kåringen finner sted på REBEL i Universitetsgata 2 i Oslo. Arrangementet starter kl. 12:00 med foredrag, workshops, diskusjoner og nettverksbygging. Kl. 18:00 starter festmiddagen, hvor vi hyller Norges beste kundebehandlere i kundesentrene som vinnere i årets undersøkelser.

Meld deg på her.

For ytterligere informasjon, sjekk www.kundeserviceprisen.no.

Kundeserviceprisen

Det hele startet som et svar på en undersøkelse av Norges dårligste kundesenter!
Helt siden 2007 har SeeYou i samarbeid med Confex arrangert og gjennomført Kundeserviceprisen. Undersøkelsen Kundeserviceprisen – «Best i test» gjennomføres hvert år og flere og flere kundesentre deltar. Deltakende kundesentre inndeles i klasser etter bransjer, og antall klasser har også steget.

NBK – Norges Beste Kundeopplevelse
Fra 2023 undersøker vi både nye, potensielle og eksisterende kunders opplevelser i møtet med deltakerne! Kundeserviceprisen.no er undersøkelsen av nye, potensielle kunder og NKB – Norges Beste Kundeopplevelse er undersøkelsen for eksisterende kunder.

Kundeserviceprisen.no og NBK – Norges Beste Kundeopplevelse er Norges største undersøkelse av kundeopplevelse!