Business man in crisis at office. Businessman in fear reacts to failure or news at work. Finance disaster in business, employee scared of bankruptcy and losing money vector illustration

Kan vi stille deg fire spørsmål?

Krevende kunde- eller kollegasituasjoner – hvordan er utviklingen?

Det hevdes ofte – fra ulike hold – at vi blir stadig mer kravstore. At vi lever i «krenkelsens tid» og at yngre generasjonene «tåler» mindre enn de eldre. Med andre ord; alt var bedre før! En myte eller realitet?

I denne uhøytidelige undersøkelsen spør vi derfor dere, hvor mange også jobber med kundekontakt til daglig, om hvordan dere opplever dette. Om du ikke jobber direkte med kundekontakt, er vi like nysgjerrig på dine erfaringer med relasjoner til kollegaer.

Undersøkelsen tar 30-60 sekunder, er selvsagt anonym og resultatet presenteres på Kundeservicenytt.

SVAR PÅ UNDERSØKELSEN HER

På forhånd takk for dine innspill!