Arendalsuka_Pollen

Kundeservice som tema i Arendalsuka 2022

Onsdag 17. august arrangerte VIRKE en paneldebatt der temaet var «Konkurranse på like vilkår». Kundeservicebransjen ønsker å konkurrere med det offentlige på like vilkår, men da må det offentlige slippe dem til.

I dag møter private jobbskapere ikke alltid like vilkår som offentlig næringsvirksomhet, og de har heller ikke samme markedsadgang. Hva betyr det for privat jobbskaping og hvorfor slipper ikke private jobbskapere til, var en viktig del av debatten.

Callcenter og kundeservice på den politiske dagsorden

Kundeservicebransjen, som her var representert av Maskineriet AS med styreleder og partner Sverre Torjuul, var en del av panelet sammen med treningsbransjen og parkeringsbransjen. I tillegg deltok Jan Christian Vestre, Næringsminister (Ap), Heidi Nordby Lunde, Stortingsrepresentant (H) og Terje Søviknes, 2. nestleder (Frp).

Arendalsuka_Sverre-Torjuul-og-naeringsminister-Jan Christian Vestre

Sverre Torjuul og Jan Christian Vestre

– Det er veldig positivt at VIRKE de siste årene virkelig har satt kundeservice og callcenter på den politiske dagsorden. Jeg oppfatter at våre politikere nå har et kunnskapsnivå om vår bransje på et helt annet nivå enn tidligere. Dette vil sikre oss mer forutsigbare rammebetingelser fremover, sier Sverre Torjuul

For kundeservicebransjen var hovedpoenget at bransjen ønsker like konkurransevilkår, men da må de også få tilgang til offentlige oppdrag. Dette var en klar oppfordring til næringsministeren.

Arbeidsplasser i distriktene

Jobben Maskineriet AS gjorde under pandemien, med 125 ansatte og 1,2 millioner samtaler på vegne av det offentlige, viste at dette er mulig. Dette har resultert i mange varige arbeidsplasser. Vi trenger enda flere arbeidsplasser for ungdom og i distriktene var hovedbudskapet til Sverre Torjuul.

Næringsministeren kunne ikke love noe, men er helt klar på at der det er konkurranse mellom private og offentlige aktører skal det være konkurranse på like vilkår.

– I dag er det kun ett offentlig oppdrag innen kundeservice med en privat aktør. Dette er for svakt. I dag er vi en bransje med sunn konkurranse og over 5000 arbeidsplasser. Det står store internasjonale aktører og banker på døren som ønsker disse oppdragene og flytte dem til lavkostland, dette må vi for all del unngå.

Vinn-vinn ved å sette ut offentlige oppdrag

– Skal vi klare dette trenger vi en villighet fra det offentlige til å sette ut oppdrag til private aktører, for å gi innbyggerne ett bedre tilbud og flere langsiktige oppdrag, sier Sverre Torjuul. -Da kan det offentlige også bidra til både ungdomsarbeidsplasser, distriktsarbeidsplasser og bedre service fra det offentlige. Et skikkelig Kinderegg for våre politikere.

Her kan du lese mer om Arendalsuka.

Dette er Arendalsuka

Arendalsuka er en demokratisk møteplass for alle som er engasjert i samfunnet vi lever i. Dette er arrangementet for deg som vil være med å lytte til, debattere og løse dagens og morgendagens samfunnsutfordringer.

Rundt 1000 arrangementer og 200 stands fyller Arendal sentrum i fem dager i august hvert år.

Åpent for alle – gratis inngang

Alle arrangementer som inngår i Arendalsukas program, er åpne for alle og har gratis inngang.

Omhandle et samfunnsnyttig tema

Arendalsukas kvalitet skapes ved at alle arrangører og standsutstillere behandler samfunnsspørsmål på en åpen, tilgjengelig og respektfull måte.

Her kan du lese mer om Arendalsuka.