AI og kundeservice

Teknologi og innovasjon

Tre måter AI kan forbedre din kundeservice på

Chatbot er i dag den mest brukte automatiseringsløsningen for kundeservice og brukes som regel til å kartlegge kundens behov før behandleren tar over. Men det finnes flere repeterende oppgaver i en kundebehandlers arbeidsdag og mer rom for automatisering. Her har vi samlet tre andre måter å ta i bruk AI teknologien på som forbedrer kundeopplevelsen, de ansattes hverdag og samtidig bidrar til vekts.

Høy kundetilfredshet står øverst på ønskelisten til mange bedrifter, men pandemien og en digital transformasjon i stadig høyere tempo, har ført til ekstrem vekst i kundeservicebransjen. Økt trafikk gir et stort press på de ansatte som strever med å nå bedriftens svarfrister.

Mer innovasjon, tøffere konkurranse og større forventninger blant forbrukere gjør det stadig vanskeligere for bedrifter å holde på kundene sine. Og selv om antall henvendelser øker, er det ikke slik at omsetningen øker tilsvarende.

Bård Myrstad og Erik Leung

Bård Myrstad (CEO) og Erik Leung (Produkt visjonær)

For at bedrifter skal kunne skalere og holde seg konkurransedyktige må det automatiseres. De som lykkes med det først, vil stå mye bedre rustet for fremtiden enn de som blir hengende etter.

Bård Myrstad og Erik Leung

1) Emailbot for raskere og bedre e-posthåndtering

Da chatbotten kom trodde noen at den skulle ta over for e-post som kommunikasjonskanal mellom kunde og bedrift, men e-post ser ut til å fortsatt stå sterkt og er den mest foretrukne kanalen blant kunder.

Mange bedrifter mottar store mengder e-poster. Ofte er mange av disse repetitive. De ansatte strever med å svare i tide, samt  å kategorisere og organisere riktig.

E-post har frem til nylig, vært vanskelig å automatisere ettersom de oftest er basert på fritekst også kalt ustrukturert tekst. Det finnes mange måter å skrive en henvendelse på og det må gjøres en vurdering på hvilken handling som kreves.

Emailbot kan ved hjelp av såkalt naturlig språkteknologi -en form for kunstig intelligens – lese, tolke og vurdere innkommende e-poster. Basert på innholdet kan den utføre handlinger som å svare, arkivere, klassifisere og videresende. Løsningen kan enkelt integreres med ethvert e-post- og CRM-system samt andre tredjepartssystemer.

2) Intelligent prosessautomasjon for bærekraftig automatisering

Du har kanskje hørt om robotisk prosess automasjon (RPA)? Dette er en teknologi der programvaren “mimikerer” handlinger på datamaskinen og reduserer dermed manuelle, repetitive oppgaver. Problemet er at den ikke har læringsevne, og kan heller ikke forstå tekst eller ta vurderinger. Et eksempel er når kunden fyller inn feil data med RPA blir den ansatte informert, men må ta handling selv. Men med intelligent automasjon kan systemet identifisere og korrektere uten menneskelig involvering.

3) Digitale Medarbeidere for hele kundereisen

“Digitale Medarbeidere” er basert på intelligent prosessautomasjon og kan ta seg av hele arbeidsprosesser på tvers av kanaler. Disse effektiviserer førstelinjen fra innkommende henvendelse, til oppdatering i tredjepartssystemer i flere bransjer og kundeserviceavdelinger, som en integrert del av supportteamet. De ansatte og “Digitale Medarbeiderne” jobber side om side i de samme systemene.  Ved hjelp av moduler som Chatbot, Emailbot og Documentbot kan de tilpasses enhver organisasjons arbeidsflyt. De tar seg av digitale henvendelser og håndterer dokumenter og vedlegg bestående av både strukturert og ustrukturert fritekst.

I flere bedrifter trenes og vedlikeholdes løsningen av supportteamet selv, ettersom de kjenner prosessene og kundene sine best. Med helautomatisering kan de ansatte fokusere mer på kvalitet og komplekse kundesaker som gjør at kunden får raskere og bedre behandling.

Hva er viktig å tenke på når man skal komme i gang?

Du kan starte med å se på hvilke prosesser som er mest tidkrevende, hva bruker de ansatte mest tid på? Hvilke oppgaver er repeterende? Deretter kan du se på besparelsen, hvis dette automatiseres. Hvor mye tid og kostnader kan spares? Når behovet er identifisert, kan du begynne å se på hva som er riktig løsning for din bedrift og avdeling.

AI og kundeservice

Vi i Simplifai jobber for å gjøre kunstig intelligens enkelt å bruke, og tilgjengelig for alle uten dyre prosjekter og konsulenter. Vi kan hjelpe deg med å finne riktig løsning med lav risiko. Våre skybaserte løsninger kan enkelt implementeres, vedlikeholdes og overvåkes av din bedrift uten koding eller teknisk kompetanse. Med fleksibel integrasjon kan de tilpasses enhver bedrifts arbeidsprosess og gi tilgang til ethvert CRM, back-office eller tredjepartssystem.

Send en epost til hello@simplifai.ai for mer informasjon om hvordan vi kan effektivisere dine arbeidsprosesser eller besøk oss på www.simplifai.ai

Simplifai

Simplifai er et norsk AI selskap som startet opp i 2017 av gründerne Bård Myrstad og Erik Leung, som ville forenkle og tilgjengeliggjøre AI teknologi. Fra hovedkontoret i Oslo har de ekspandert globalt med kontorer i India, Nederland, Danmark og Ukraina, og samt mange partnere i Europa og Asia. Selskapet utvikler og selger markedsledende kunstig intelligens-løsninger på tvers av bransjer som banker, forsikringsselskaper, offentlig sektor, telecom, e-commerce m.m.

Gründerne av Simplifai, Bård Myrstad og Erik Leung

Gründerne av Simplifai, Bård Myrstad, CEO og Erik Leung, Produkt visjonær