Headphones, laptop and phone

Bransjetreff med Godkjent Callcenter

Tirsdag 24. mai møttes en stor del av ledelsen i ulike godkjente callcentre, og noen andre inviterte, i toppetasjen hos Virke.

Vi ble ønsket velkommen av Stein Johnsen, leder av Virke Service. Han fortalte om Virkes arbeid med marked og politikk for bransjen, og at de har god kontakt med alle de politiske partiene, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Næringsdepartementet og flere kommuner. Særlig positivt kunne han melde at stadig flere oppdrag kommer fra det offentlige markedet. En annen gledelig sak er at callcenterbransjen ikke lenger er verstingen hos Forbrukerombudet. Bransjen har virkelig ryddet opp, og i tillegg er det god vekst og bedre marginger.

Stein Johnsen, advokat i Virke Service

Han var også inne på trender i lys av pandemi, GDPR, offentlig kjøp av tjenester etc. En solid oppdatering på hva som skjer i kulissene når næring og politikk møtes.

Callcenternemnda

Kjersti Andresen fra sekretariatet i Callcenternemnda ga oss en statusoppdatering og påpekte viktigheten av å tydeliggjøre ordningen for egne ansatte i tillegg til oppdragsgivere. Dette da de ansatte er bedriftens viktigste ambassadører i markedet. Det å være med i ordningen Godkjent Callcenter er et kvalitetsstempel for virksomheten og noe medarbeiderne skal kjenne godt til, være stolte av og kunne fremsnakke.

Godkjent Callcenter-samling 24. mai 2022

Fra venstre: Stein Johnsen, Kjersti Andresen og John-Arne Martinsen

Call Center-dagen på agendaen

Kundeservicenytt var invitert til å fortelle om utviklingen siden starten, krydret med litt statistikk og nyheter rundt Call Center-dagen 2022.

Fra venstre: Sven Øvergaard, daglig leder i Icon Business Media og Tore Tronerud, salgsdirektør i Transcom

Utfordringer for callcenterbransjen

Avslutningsvis fikk vi høre fra advokat Carsten Gunnarstorp i ANFO (Annonsørforeningen, en interesseorganisasjon for norske annonsører og markedsførere), om hvilke utfordringer som ligger foran callcenterbransjen som følge av den foreslåtte e-Privacy forordningen. Når den kommer, må det gjøres en jobb for å opprettholde det gode regelverket vi har i Norge. Mye av det som er foreslått er unødvendig strengt i forhold til hva som gjelder – og fungerer – i Norge. Og som for GDPR har EU en helt overdreven tro på samtykkets funksjon.

Den største utfordringen med e-Privacy forordningen er likevel kombinasjonen av lovpålagt prefiks for callcentervirksomhet i kombinasjon med adgang til å sperre samtaler med prefiks. Dette vil innebære store utfordringer knyttet til å bruke telefonen som kanal for markedsføring, og en markant innstramning av dagens mulighet til å bruke telefonen i eksisterende kundeforhold. Mange samtaler som forbrukeren på forhånd tror den ikke vil ha, men som forbruker egentlig setter pris på, vil bortfalle – og det er jo synd både for markedsfører og forbruker.

Carsten Gunnarstorp, advokat i ANFO

Carsten Gunnarstorp, advokat i ANFO

Camilla Forgaard Rukin

Camilla Forgaard Rukin

Det er av stor betydning at hele bransjen står sammen. Godkjentordningen gjelder like mye for kundeserviceavdelinger, inngående callcentere som utgående callcentere.

Camilla Forgaard Rukin, advokat i Virke og leder i Callcenternemnda

Godkjent Callcenter

ProffCom og Transcom oppdaterer hverandre i pausen

Godkjent Callcenter

Godkjenningsordningen ble opprettet av ANFO og Virke i 2009. Hensikten var å gi et seriøst signal til kunder og til bransjen, og videre gi callcentere, oppdragsgivere og kunder forutsigbarhet og klare retningslinjer for å møte rimelige krav og forventninger som stilles til bransjens praksis.

I dag er det 34 callcentre som er godkjente.

Et kvalitetsstempel

Godkjent Callcenter er et kvalitetsstempel og en viktig annerkjennelse for virksomheten og deres medarbeidere, samt er blitt et krav for enkelte innkjøpere av callcenter-tjenester. Dette bidrar til å profesjonalisere bransjen og skape fornøyde kunder.

Her kan du lese mer om ordningen Godkjent Callcenter