Sliten-kundeservicemedarbeider_-iStock-1130492286

Kundeservicemedarbeiderne sitter midt i skuddlinjen

Ikke skyt budbringeren!

Debatten om strømprisene raser, og FB-gruppen Vi som krever billigere strøm har nå passert 616 000 medlemmer. Midt i skuddlinjen sitter kraftselskapenes kundeservicemedarbeidere, som skal bistå fortvilte og i mange tilfeller sinte strømkunder. Vi spurte noen av dem om hvordan det står til!

Hvem har skylden?

Nesten all elektrisitetsproduksjon i Norge eies av staten eller av norske kommuner. Når strømprisene er høye, renner pengene inn i fellesskapets kasse.

Kraftkablene til våre naboland har fått skylden for vinterens strømsjokk. Sannsynligvis ganske ufortjent. Kraftkablene kan nok over tid bidra til noe høyere innenlandske strømpriser, men vinterens prisrekorder kan delvis forklares med effekten av lite vann i nordiske vannmagasiner. Lite gass levert fra Russland, nedstengte atom- og kullkraftverk, samt lite vind i Europa er også medvirkende årsaker.

Strømkompensasjonsordningen – et hån mot «folk flest»?

Bergens Tidende har gjort en spørreundersøkelse hos sine lesere, og tydeligere kan det vel neppe sies.

Kilde: BT.no

Ny tidsregning – før og etter 1. september

Vi har snakket med flere ledere i ulike kraftselskap i Norge, og spurt hvordan det har gått med de menneskelige ressursene i disse strømkrisetider.

Linda M. Engan er kundesjef i Polar Kraft, og ble kastet inn i det da stormen kom. Attpåtil var hun ny som leder, men heldigvis med lang erfaring som kunderådgiver i bransjen. Hun daterer en tydelig tidsregning – før og etter 1. september 2021. Da smalt det. Aldri noensinne hadde det vært like stor pågang på kundesenteret hos Polar Kraft. Det de tidligere har trodd har vært en storm, viste seg å være kun en lett bris.

Linda M. Engan, Polar Kraft

– Noe av det viktigste vi som ledere kan gjøre når det stormer rundt oss, er å ta vare på medarbeiderne. Vi må være så til stede som det er mulig.

Linda M. Engan, kundesjef, Polar Kraft

 

.

Når kunderådgiveren blir psykolog

Felles for alle lederne vi snakket med var at de kunne fortelle om fantastiske medarbeidere. Kundeservicemedarbeidere og rådgivere som har stått støtt i stormen, og svart på alle slags henvendelser. De vanskeligste sakene har vært de mest personlige. Flere har til tider opplevd å føle seg som en psykolog.

– Alle er jo forskjellige. Noen er jo en maskin, som bare dundrer videre til neste samtale. Mens andre har følelsene utpå kroppen, som tar hver enkelt sak innover seg. Og som fremdeles tenker på sakene etter arbeidstid.

Linda M. Engan, kundesjef, Polar Kraft

Fortvilte og bekymrede kunder

Kundesjef Jorunn Rosendal i Kraftriket forteller at kundenes største bekymring nå, med de høye strømprisene, er om de kan klare å betale strømregningen. Spesielt i desember, før staten kom inn med en støtteordning, hadde de mange vanskelige samtaler med bekymrede kunder.

– Vi måtte få opp rutiner, spesielt med bekymringsmeldinger slik at kundebehandlerne ikke personlig skulle ta inn over seg de mest krevende samtalene.

Jorunn Rosendal, Kraftriket

– Det er utrolig viktig å ta vare på kundeservicemedarbeiderne midt oppi alt det her. Det er ikke vanskelig å forstå at det er tøft å ta imot krevende samtaler.

Jorunn Rosendal, kundesjef, Kraftriket

.

Gode rutiner for daglig oppfølging

Hver dag etter stengetid ble det satt av en halvtime til debrief hos både Polar Kraft og Kraftriket da det stormet som verst . Da gikk de gjennom hvordan man kan håndtere ulike typer samtaler. Kunder som er sinte, som er bekymret.

Men, skyter Jorunn Rosendal i Kraftriket inn, – det er faktisk også kunder som tar kontakt og skryter! Og takker oss! Det er viktig at vi løfter de gode samtalene også, slik at det ikke bare er de tunge samtalene det fokuseres på.

Kundeservicenytt følger opp neste uke, og går tett på innsiden av flere kundesentre.