Fra ledelse til superledelse

5 tips for å bli en superleder

Forskning viser at ansatte i større grad ønsker fleksibilitet når det gjelder hvor og når de skal jobbe. Tilgjengelig teknologi sammen med en langvarig pandemi har satt fart på denne utviklingen. Arbeidslivet er i bevegelse, og det er kamp om riktig kompetanse. Dette krever noe annet av deg som leder enn tidligere.

Så havna vi der igjen – i startblokka – opplevelsen av å måtte rykke tilbake til start – gå samme runden på nytt – tilbake til mer hjemmekontor, mange begrensninger, mindre frihet og mindre utfoldelse av livet.

Et øyeblikk kjennes det slik, men er vi ikke blitt litt mer robuste, lært oss å navigere i den nye verdenen av teknologi og begrensinger, mer fleksible i hverdagen og i livet?

Det er nå det gjelder å ikke stivne i startblokka! Sett deg i førersetet! Det er du som bestemmer hvordan du velger å håndtere situasjonen du står i.

Signe Lindi

Egentlig er det ganske enkelt: det er opp til deg selv å velge hvordan du vil forholde deg til den siste runden med restriksjoner. Og likevel så vanskelig.

Hvorfor skal du bruke så mye energi og krefter på det som ikke tjener deg og på det som begrenser deg? Hvorfor bruke så mye energi på det du ikke kan gjøre noe med?

 

God selvinnsikt gir god selvledelse

Tiden med pandemi har kanskje gitt deg en annen selvinnsikt. Superledere er dyktige i selvledelse, og evner å lede andre til å begå selvledelse.

Det er mange årsaker til at selvledelse er viktig. Ansatte som leder seg selv opplever større grad av mestring, økt trivsel og arbeidsglede, bedre kvalitet på jobben, mindre fravær, stress og angst.

Tove Fjellvang Lie

For ledere i ny tid er det viktig å ha evnen til å begå selvledelse for å kunne gi de ansatte tillit til å utføre jobben selvstendig.

Selvledelse – veien til superledelse

Ifølge de fremste forskerne på superledelse er en superleder en leder som er god til å begå selvledelse, og som derfor fungerer som en god rollemodell gjennom å trene andre til å begå selvledelse (Martinsen, Glasø, Thompson, BI 2018)

En superleder ser på selvledelse som en investering.

Hvordan bli en superleder?

For å bli en superleder er det spesielt fem områder det er viktig å ha fokus på:

  1. Bevisstgjøring av egen verdi- og ressursplattform
  2. Bli kjent med din indre kritiker og indre veileder
  3. Bevisst bruk av tid i forhold til oppgaver, prioritering og egen evne til å løse dem
  4. Målrettet trening over tid i det virkelige liv
  5. Selvobservasjon, selvevaluering og refleksjon av selvsnakk, tanker, følelser og adferd

Som superleder vil du kunne skape et team av selvledere, slik at du frigjør tid og ressurser til det som skaper resultater både for deg og selskapet du jobber i.

Bevisste Valg AS

Tove Fjellvang Lie er daglig leder og gründer, og Signe Lindi er partner i Bevisste Valg AS.

De er ledende co-aktive coacher med internasjonal akkreditering og utdannet gjennom the Coaches Training Institute (CTI) og International Coach Federation (ICF). De har begge to vært ledere, har lang erfaring med å jobbe med ledere, og har også coachet mange ledere på ulike nivåer. De har rekruttert ledere og spesialister gjennom mer enn 25 år. De kjenner godt til hva ledere på alle nivåer står i akkurat nå og hvilke utfordringer som møter dem i hverdagen.

 

Les flere innlegg av Bevisste Valg på bloggen deres.