icon training

Hvordan holde deg oppdatert, relevant og konkurransedyktig?

Ola og Kari Nordmann liker å holde seg oppdatert, og deltar gjerne på kurs og konferanser for kompetanseheving. Det er Confex et godt bevis på, da de har hatt 554 812 deltakere siden starten i 1997. I alle bransjer er det viktig å henge med i utviklingen, og du blir aldri ferdig utlært. Den som tror det er ikke utlært, men ferdig.

Livslang læring vil si at du aldri blir ferdig utlært, selv når du er ferdig med utdanningen din.

 Før var det vanlig å lære seg ett yrke, for så å jobbe med det resten av livet. Nå endrer teknologien og samfunnet seg så fort at vi er nødt til å lære oss ting også underveis for å kunne gjøre en god jobb.

Mange får kurs og utdanningsmuligheter gjennom jobben, slik at man lærer noe nytt hele tiden mens man er i arbeid. Dette er ikke bare viktig for arbeidstaker, men rett og slett livsviktig for bedriftens eksistens.

Utdatert eller oppdatert?

Det kommer stadig ny forskning, og utviklingen av teknologi går rasende fort. Du er nødt til å endre arbeidsmetoder, og for å henge med er faglig oppdatering et must. Det er også vanligere å skifte jobb nå enn før. Enten ved at du skifter bedrift eller organisasjon som du jobber for, eller at du bytter til en helt annen jobb.

Det er et hav av muligheter for etterutdanning, og vi har snakket med Malin Pilblad, daglig leder for Confex i Norge og Sverige, og bedt henne fortelle litt om hvorfor flere hundre tusen norske og svenske arbeidstakere har valgt akkurat dem som kursleverandør.

Malin Pilblad FOTO: Aldona Pivoriene Photography

I en hektisk hverdag hvor kunnskap er ferskvare og mange yrkesaktive aldri får tid til tyngre videreutdanning, er våre tilbud unikt tilpasset dagens arbeidsmarked!

Malin Pilblad, daglig leder, Confex

– Med våre 25 år i bransjen har vi en tydelig posisjon i markedet. Confex er en ledende kommersiell kursleverandør i Norge og Sverige, som er ISO 9001:2015 sertifisert gjennom Det norske Veritas (DNV). Våre kunder har høy tillit til oss, og setter pris på vår bredde i kursporteføljen. Samtlige kurs holder høy kvalitet, og vi har de beste kurslederne på markedet. Dette viser seg tydelig i evalueringene som gjøres kontinuerlig.

I forbindelse med vår ISO-sertifisering tok vi også steget med å sertifisere over 40 av våre viktigste kurs, etter kvalitetsstandarden DNV-ST-0008 (Certified Learning Programme). En standard som sikrer at det yrkesmessige innholdet i kurset regelmessig evalueres og oppdateres av Confex, og også kvalitetsgranskes av DNV, som et eksternt uavhengig sertifiseringsorgan. Dette er verdifullt både for arbeidsgiver og arbeidstaker.

Overlevering av det første kurssertifikatet for DNV-ST-0008-sertifiseringen. Fra venstre Lisa Nordblom og Hanna Mårtensson i Confex, til høyre Lin Jacobsen Hammer fra DNV

For å stå sterkt under den rådende pandemien har vi tilpasset formatene på kursene til hva våre kunder ønsker. Vi har derfor en god miks av fysiske, nettbaserte og forhåndsinnspilte kurs. E-læring er særlig aktuelt under rådende omstendigheter.

 Hvilke kurs er mest populære?

– Det vi har sett gjennom 2021 er at lederutvikling på flere nivåer er etterspurt. Særlig kurset «Hvordan lede uten å være sjef» er et populært tema, både i Norge og Sverige. Det handler rett og slett om ledelse uten personalansvar. Mange av deltakerne ønsker å lære mer om hvordan de skal kunne lede en gjeng, et prosjekt eller steppe inn for sin leder, selv om de ikke har det formelle lederansvaret.

– Prosjektledelse ligger også helt i toppen på etterspørselen. Der har vi kurset Prosjektlederskolen, som tar for seg alt fra grunnleggende prosjektledelse, til planlegging, gjennomføring og evaluering av prosjektet. På tre dager kommer du gjennom hele løpet, og avslutter med eksamen for sertifisering.

Vi tilbyr også Prince2 som e-læring, noe som er et meget attraktivt kurs for mange arbeidsgivere.

– Et annet tema som er veldig etterspurt er økonomi for ikke-økonomer. I dagens samfunn er det viktig å ha økonomisk forståelse, og vite hva tallene i regnskapet og i økonomiske rapporter betyr. Kurset gir deg økt trygghet når det kommer til budsjetter og om å ta økonomiske beslutninger.

– Og så er det kurset om hersketeknikker! Det må vi ikke glemme. Der har det deltatt utrolig mange dette året. Jeg har lurt litt på hva det betyr. Er det mange som opplever det på sin arbeidsplass? Det må jo være forferdelig, om man gruer seg for å gå på jobben fordi en sjef eller kollega utøver hersketeknikker. Da vil man i hvert fall være bedre rustet til å avdekke og håndtere disse.

Her kan du lese mer om hvordan du kan identifisere og håndtere hersketeknikker.

Confex Norge AS

Confex Norge AS er eid av Icon Media Group (tidligere Confex Group), og er en ledende leverandør av kurs tilpasset det skandinaviske arbeidslivet. Siden 1997 har de hatt over en halv million deltakere på sine kurs og konferanser.

Icon Media Group AS er et norskeid selskap som ble etablert i 1997. Konsernselskapet Icon Media Group AS har datterselskapene Confex Norge AS, Confex Sverige AB, Excelskolen.no AS, Excelskolan.se AB, Icon Solutions AS og Icon Business Media AS (Kundeservicenytt).

Her kan du lese mer om Confex og om Icon Media Group.