Web-bilde_v1
Bilde 1 av 1

Landets største møteplass for bransjen:

Call Center-dagene er tilbake i 2022!

Det er gledelig å annonsere at Call Center-dagene, den 21. konferansen i rekken, er tilbake. Konferanseprogrammet er under utvikling, men vi kan avsløre at det populære innslaget med Kundeserviceprisene selvsagt finner sted. På grunn av smittesituasjonen må vi dessverre vente til januar med å bestemme tid og sted. Vi kommer tilbake!

 

Sammen med Virke, Godkjent Callcenter, SeeYou, Maskineriet, Puzzel og ProffCom inviterer vi i Icon Business Media, Kundeservicenytt og Confex til Call Center-dagen 2022 (konferansesiden er under utarbeidelse).

Call Center-dagene er landets største og lengstlevende møteplass for kundeservicebransjen. I mer enn 20 år har vi samlet flere tusen ledere og ansatte med ulike roller. Det betyr at få fagsamlinger har bidratt mer til å bygge kompetanse og profesjonalisere denne voksende og spennende bransjen.

Corinne Fjellås, redaktør i Kundeservicenytt og mangeårig ansvarlig for Call Center-dagene.

Viktige endringer!

Det er en stor glede å kunne arrangere denne årlige møteplassen igjen, etter at Call Center-dagene 2020 ble avlyst pga. koronautbruddet. Merk at denne gangen smeller vi til med en dagskonferanse! Men – i tillegg blir det aktuelle webinarer underveis, så i 2022 vil du få mye aktuelt stoff og gode foredrag servert.

Fra Kundeservicedagen 2019

Noe annet som er nytt denne gangen, er en egen sesjon for de som jobber direkte med kundene.

Confex hadde to konferanser i året for kundeservicefunksjonen. Call Center-dagene gikk i april, og den samlet personer i ulike lederroller. I tillegg hadde vi for medarbeiderne Kundeservicedagen hvert år i desember. Ved å slå sammen disse to, håper vi mange bedrifter ser gleden og nytten i å reise flere sammen, både teamlederne og de ansatte.

Corinne Fjellås

Sammen med våre samarbeidspartnere jobbes det nå for fullt med programmet, og når konferansesiden er klar om noen uker oppdateres den jevnlig med foredragsholdere og andre detaljer. Vi legger også ut informasjon på Kundeservicenytt, og opplyser samtidig om dette gjennom våre ukentlige nyhetsbrev som når nærmere 9000 personer i bransjen. Her kan du melde deg på nyhetsbrevet. 

Hovedrammene for konferansen: 

Kort bakgrunn

I likhet med de fleste arrangement i 2020, ble Call Center-dagene avlyst. Da hadde arrangementet gjennom 20 år vært den største samlingsplassen for bransjen, og et fast innslag var utdelingen av årets kundeservicepriser (www.seeyou.no/kundeserviceprisen/).

www.kundeservicenytt.no ble født!

Da et fysisk arrangement ble umulig å gjennomføre, gjorde Confex tre grep:

  1. Flere av foredragene ble spilt inn  i studio
  2. Vi etablerte Norges første fagnettsted for kundeservicebransjen; kundeservicenytt.no
  3. Gjennom ukentlige nyhetsbrev på epost til deltakerne, distribuerte vi flere av foredragene

I tillegg valgte SeeYou å digitalisere utdelingen av Kundeserviceprisene for 2021 (se vinnerne her: https://kundeserviceprisen.no/vinnerne-i-kundeserviceprisen-2021/). Den positive erfaringen dette ga, gjør at vi i tillegg til den fysiske konferansen også skal strømme Call Center-dagene 2022.

Kundeservicenytt og eksempel på et nyhetsbrev FOTO: Sven Øvergaard

Hver uke fyller vi nå denne fagavisen med nytt innhold, som deretter distribueres gjennom nyhetsbrev til rundt 9000 mottakere. Siden starten har vi sendt ut nærmere 50 nyhetsbrev med kundecaser, beste praksis, videoer, podcaster, ulikt fagstoff, innovasjon & teknologi, tips & triks, portretter m.m.

Pandemien gjorde Kundeservicenytt til den digitale utgaven av Call Center-dagene. Nå tar vi Call Center-dagene tilbake, samtidig som den også blir Kundeservicenytts årlige fag- og festdag!

Corinne Fjellås

I 2022 arrangeres konferansen over én dag, og ikke to som tidligere. Det er mulig vi utvider arrangementet i 2023 til to dager, men det tar vi stilling til i evalueringen.

(PS! For dem som ikke har anledning til å delta fysisk, vil vi også strømme det faglige programmet og prisutdelingen).

Call Center-dagene

Call Center-dagene ble arrangert av Confex AS for første gang i 1999. Konferansen etablerte seg raskt som den viktigste faglige møteplassen for personer med ulike roller innenfor kundeservicefunksjonen, og gjennom mer enn 20 år har vi samlet flere tusen ledere og ansatte.

Få møteplasser har bidratt mer til å utvikle denne viktige profesjonen. Noen år senere etablerte Confex AS Kundeservicedagen, med mål om å ha en årlig møteplass for alle de som jobber direkte med kundeservice.

I 2022 slås disse to møteplassene sammen, slik at teamledere og andre med lederansvar kan ta med sine ansatte til felles læring og hygge!