Strandbilde

Sol, sommer og glade kunder

Hurra, det går mot ferie! Og i august venter Kundeservicenytt 2.0!

Det nærmer seg ferie for mange av oss, og vi har lyst til å takke for et særdeles hyggelig halvår med Kundeservicenytt. Hver uke har vi servert artikler og videoforedrag, og utrolig mange hyggelige tilbakemeldinger viser at det blir satt stor pris på.

Stor interesse og engasjement

Over 120 000 sidevisninger og 55 000 unike brukere og forteller oss at dette er det interesse og behov for.

Vi skal fortsette å bygge og utvide denne digitale møteplassen. Vi skal researche og lytte til hva det er dere vil høre om, enten det er temaer som teknologi, ledelse, service eller annet. Målet vårt er at fagstoff og opplevelser skal møtes, og være lett tilgjengelig.

Toveisdialog og nettverksbygging

Etter sommeren utvides dette læringsuniverset, gjennom en ny plattform! Det blir fortsatt saker som engasjerer og inspirerer til læring, men i tillegg tilrettelegger vi muligheter for at også dere får gi uttrykk for hva som opptar dere, gjennom leserinnlegg, kommentarfelt og diskusjonsforum. Med andre ord gir Kundeservicenytt enda flere muligheter for læring og nettverksbygging.

Med dette vil vi ønske deg en fantastisk sommer!

Hilsen oss i redaksjonen og i kulissene 😊

Faktaboks

Kundeservicenytt 2.0 lanseres i august og vil inneholde flere nye og spennende moduler. Blant annet vil det etterhvert komme et diskusjonsforum. Det blir også mulig å sende inn leserinnlegg, vi kommer til å ha en “Nytt om navn”- seksjon og mye mer.