Vigdis Austrheim oppfordrer oss til å ta en liten oppsummering av året som har gått
Vigdis Austrheim oppfordrer oss til å ta en liten oppsummering av året som har gått

Gode råd fra Vigdis Austrheim:

5 spørsmål før du tar helt ferie

Gjør deg noen tanker nå som du vil ha glede og nytte av til høsten, anbefaler foredragsholder Vigdis Austrheim.

Vi møter Vigdis digitalt, på sitt lyse og inspirerende hjemmekontor hvor hun har holdt svært mange foredrag og kurs om avstandsledelse. Vigdis både støtter, sparrer og utfordrer ledere og medarbeidere. Det er mange erfaringer som er gjort dette året, mange endringer, bekymringer og mye læring. Disse må vi ta med oss og fange opp mens de er ferske, anbefaler hun.

Snart er det ferie, og da er Vigdis god til å koble av. Både epost og sosiale medier får lov å være i fred, og batterier skal lades til fjells og til sjøs. Men før vi alle klapper igjen lap-toppen og skyver stolen på hjemmekontoret under kjøkkenbordet, oppfordrer hun oss til å ta en liten oppsummering av året som har gått. Dette annerledes-året, hvor vi alle har måttet gjøre omprioriteringer og sette livet litt på vent.

Det er også viktig at du som leder og medarbeider noterer ned tankene dine, så de gode refleksjonene ikke forsvinner. Når tankene er notert kan du ta en velfortjent ferie og koble helt ut.

Foredragsholder Vigdis Austrheim.

– Det er lov å anerkjenne at vi er slitne etter denne perioden. Vi kan klappe oss selv på skulderen for alt vi har stått i og alt vi har måttet tilpasse oss til. Det har vært jobbet hardt av så mange, og mange er slitne. Så hva tar du med deg fra denne perioden? spør hun

Hun anbefaler hver enkelt av oss å tenke over 5 spørsmål:

  1. Hva har vært bra denne korona perioden?
  2. Hva har vært læring?
  3. Er det noe du grubler over eller som du bekymrer deg over?
  4. Hva ønsker du mer og mindre av fremover?
  5. Hva gleder du deg til?

Vigdis Austrheim på fleksibel arbeidsplass

For hva er det vi egentlig har fått og hva har vi mistet i denne tiden? Mange har vært fornøyde med fleksibiliteten, det å slippe og sitte i kø, eller vente på kollektivtrafikken, og mange har fått en bedre balanse hjemme. Tillit fra leder har kanskje gitt en ny giv, og for mange har det vært tilfredsstillende å jobbe selvstendig i sitt eget hjem. Nye ferdigheter i å jobbe digitalt kan også komme godt med fremover.

Jeg vet at svært mange ønsker andre måter å møtes på når høsten kommer, deler Vigdis. Det er for mange som opplever dagene for fulle av møter.

Rull ut den røde løperen!

Vigdis er opptatt av inkludering og rettferdighet, og forteller at en av fordelene ved at alle har sittet hver for seg er at vi alle har vært mer likestilt. En bekymring hun vet at flere bærer på, er at de ikke blir sett i like stor grad når ferien kommer.

– Et tips til ledere er å rulle ut den røde løperen når muligheten kommer for å komme tilbake til kontoret, sier Vigdis. Se den ansatte, og tenk over rettferdig oppmerksomhetsdeling. Det er veldig fort gjort å rette oppmerksomhet til de du ser og hører best. Det er også viktig å være klar over at det er noen som gruer seg nå da tryggheten og rutinene de har hatt hjemme blir endret. Vis interesse for den enkeltes tanker og erfaringer.

Ta en Walk-and-talk

– Det er også viktig at du som leder og medarbeider noterer ned tankene dine, så de gode refleksjonene ikke forsvinner. Når tankene er notert kan du ta en velfortjent ferie og koble helt ut.

Innsikten du får kan brukes til bedre samspill og en god oppstart. Når du er tilbake på jobb, ta en «Walk-and-talk» med nærmeste leder, hent frem notatene og del tankene og læringen. Deretter snakker dere sammen som team og fortsetter utviklingen videre sammen. Så kan du la tankene hvile og nyte ferien, oppfordrer Vigdis til slutt.

Vigdis Austrheim

Vigdis har vært leder i nesten 20 år og jobber i dag som leder og teamutvikler på full tid. Hun holder foredrag, lederkurs, workshop og tilbyr 1:1-prosesser.

www.vigdisaustrheim.no