Lendo vant "Åpen klasse" i Kundeserviceprisen
Lendo vant "Åpen klasse" i Kundeserviceprisen

Lendo best i "Åpen klasse"

Kunden i fokus, godt miljø og ydmykhet ga seier i «Åpen klasse»

Lendo ble med i Kundeserviceprisen for tredje året på rad, og mener deltakelsen tvinger dem til å holde fokus og gjøre endringer. Med kunden i tankene og med respekt og ydmykhet dro de i år igjen i land seier i «Åpen klasse»

– Vi prøver alltid å være litt i forkant og er proaktiv mot kundene, forteller Oda Cecilie Hansen, som er teamleder for gjengen som hjelper kunder med usikrede lån.

Det å ta opp lån kan være sårt for mange og vi ønsker å være tilgjengelige og hjelpe. Ved å være folkelige og ikke bruke mange vanskelig begreper, når vi inn til kundene.

Oda Cecilie Hansen, Teamleder i Lendo

Lendo hjelper kundene sine til å refinansiere kredittkort, forbrukslån, smålån eller sikre lavest mulig rente på et nytt forbrukslån. Ved å innhente tilbud fra ulike banker og gi deg en samlet oversikt i de fleste tilfeller innen noen minutter, får du som kunde selv velge hvilket lån du ønsker å benytte deg av. Bedriften tilbyr også personlig hjelp og veiledning per telefon.

– Hvordan har dere skilt dere ut i denne konkurransen?

– Vi er opptatt av å behandle alle likt. Alle skal få den hjelpen de trenger, og vi skal har fokus på å vise respekt og gi det lille ekstra.

Alle som jobber i Lendo har vært der lenge, og vi har mye fokus på trivsel.

– Vi er en god ung gjeng som gjør sosiale ting sammen. Til og med digitalt har vi klart å få til Afterwork. Det er viktig å trives sammen, være sosiale sammen og oppleve lav terskel for å spørre om hjelp, sier Oda som har vært i Lendo i over 4 år.

Fokus på samarbeid og tilbakemeldinger fra kunder

Lendo har opplevd Covid 19-tiltak og hjemmekontorsituasjon som de fleste

andre dette siste året. Istedenfor å sitte sammen som kolleger har kundekonsulentene sittet hver for seg, og mister dermed mye av det sosiale og sparringen med kolleger. Oda forteller at de har hatt fokus på å ha kontakt flere ganger gjennom dagen.

Det har vært utfordrende å sitte hver for oss, men jeg føler at vi har løst det på en god måte. Vi chatter oss igjennom dagen samtidig som vi har brukt webmøter hvor vi kan se hverandre og få pratet litt ordentlig.

Oda Cecilie Hansen, Teamleder i Lendo

Oda forteller om tilbakemeldingsskjemaet som arbeidsverktøy og som gir dem retningen de skal gå.

– Vi benytter tilbakemeldingsskjemaet fra Trustpilot som kundene fyller ut etter at de har vært i kontakt med oss. Vi bruker mye tid på tilbakemeldingene og gjennomgår både gode og dårlige svar med de det gjelder.

– Hva gjør dere med de dårlige tilbakemeldingene?

– Det hender jo at det kommer tilbakemeldinger som ikke er hyggelige, og da snakker vi om disse. Vi prøver å se hva vi kunne gjort annerledes mener opptatt av at de som jobber her ikke skal ta det personlig, men heller fokusere på god veiledning på hva som kan forbedres og videreutvikles. Vi tar alle tilbakemeldinger på alvor men jobber med å skille på hva som er konstruktive tilbakemeldinger.

Spennende mystiske telefonsamtaler

Kundeserviceprisen gjennomføres hvert år og er et samarbeid mellom SeeYou, Confex og Kundeservicenytt. Gjennom denne prisen får kundesentrene mulighet til å få en innsikt og tilbakemelding om hvordan kundene opplever dem. I løpet av fire måneder blir deltagerne kontaktet 25 ganger, enten på e-post, telefon eller mail, av en Mystery Shopper som oppfører seg som en ekte kunde.

– Lurer dere noen gang på om noen dere akkurat har snakket med var en Mystery Shopper?

– Det blir jo litt prat, og det hender vi lurer på i ettertid om «kan dette ha vært en Mystery Shopper?», men vi er svært opptatt av å behandle kundene våre likt.

– På grunn av korona ble det vel ikke noe storslagen feiring?

– Vi så livesendingen digitalt på hvert vårt hjemmekontor, og vi hadde et håp om at vi skulle vinne. Vi jobber jo mye mot dette hele året, så spenningen var stor og jubelen sto i taket! Undersøkelsen fra Kundeserviceprisen er høydepunktet i året og gir oss et langsiktig mål å jobbe mot. Vi vil jo alltid gjøre det bedre enn sist, og vi skal selvsagt feire dette så snart det er mulig igjen avslutter Oda.