101825

Om Godkjent Callcenter-ordningen

Godkjenningsordningen Godkjent Callcenter ble opprettet av ANFO og Virke i 2009. Hensikten er å gi callcentere, oppdragsgivere og kunder forutsigbarhet og klare retningslinjer for å møte rimelige krav og forventninger som stilles til bransjens praksis. Dette bidrar til fremme varige verdier som godt forbrukervern, gode arbeidsplasser og god kundebehandling.

For de callcenterne som er godkjent innebærer godkjenningen et kvalitetsbevis som bekrefter at de følger regelverket og godkjenningsordningens bransjenormer. For å kunne følge opp det faglige på en god måte, er det opprettet Callcenternemnda, som vurderer søknader og foretar godkjenningene.

Ordningen Godkjent Callcenter er ment for alle callcentere, altså både virksomheter med fokus på utgående telefonvirksomhet og virksomheter med fokus på kundeservice/inngående telefon-virksomhet. Det finnes i dag 31 godkjente callcentere i Norge, og det arbeides for å få med flere virksomheter til å delta i ordningen. I den forbindelse har Godkjent Callcenter opprettet et samarbeid med Kundeservicenytt.no og håper med dette å nå frem til og rekruttere flere kundesentre til ordningen.

ANFO og Virke har over tid arbeidet for at innkjøperne av callcenter-tjenester skal velge godkjente callcentere når de kjøper sine tjenester og har lykkes med dette. Det offentlige stiller i dag krav til godkjenning ved sine offentlige anbud av callcenter-tjenester, og store innkjøperne som f.eks. Telenor stiller samme krav til sine underleverandører. Dette er en viktig del av arbeidet for å fremme de hensynene som begrunner godkjenningsordningen.

Godkjent Callcenter er også en god plattform for at aktørene står sammen når bransjen blir utfordret. Verdien av dette så vi tydelig ved siste revidering av markedsføringsloven, hvor det var nær å bli vedtatt å fjerne unntaket for eksisterende kundeforhold. Det ville ha medført at man ikke kunne ringe egne kunder uten forutgående samtykke. Med stor innsats og hardt arbeid rettet ovenfor myndighetene ble det foreslåtte lovendringsforslaget ikke en realitet. Dette sørget for at hele callcenter-bransjen kunne fortsette med salgsarbeidet pr. telefon og at mange arbeidsplasser ble reddet.

Vi håper med dette å få med deres kundesenter på godkjenningsordningen og minner om fordelene ved å bli et godkjent callcenter:

* Får et bevis på virksomhetens/avdelingens seriøsitet og kvalitet

* Styrker bransjens yrkesstatus og medarbeidernes yrkesstolthet

* Blir med på å utvikle, styrke og påvirke bransjen i riktig retning

* Får tilgang til et nyttig nettverk som benytter telefonen aktivt i arbeidet med service og salg

For ytterligere informasjon og veiledning i søknadsprosessen, ta gjerne kontakt med sekretariatet i Callcenternemnda, Kjersti Andresen, på telefon: 95 98 25 40