Å mestre engelsken kan være en døråpner
Å mestre engelsken kan være en døråpner

Christine Calvert:

Lynkurs i høflighet på engelsk

Høflighet på engelsk er ikke alltid så lett som man tror. Selv om det føles som at skoleengelsken fortsatt sitter som et skudd, kan det være vanskelig å vite hvordan du skal ordlegge deg på en høflig måte når du snakker eller skriver på engelsk i jobbsammenheng.

I Norge er vi ikke lenger like høflige som i «gamledager», da De og Dem var en naturlig del av dagligtalen. Vi er heller ikke særlig opptatt av å være så formelle at vi bruker hverandres etternavn, og Legefrue Hansen er det vel knapt nok noen som kjenner. Høflighet på engelsk er med andre ord noe helt annet enn høflighet på norsk, hvor vi har en mindre formell tone.

Høflighet på engelsk er ikke det samme som på norsk

I det engelske språket derimot, lever høfligheten i beste velgående. Please og Thank you er med i de fleste konversasjoner.

Her får du uttrykk, eksempler og nyttige tips til høflighet på engelsk:

Polite Expressions – Examples

Greeting (hilsener)

Good Morning/Afternoon/Evening

Hello

Welcome

Nice to see you again (*Never: Nice to meet you again)

How are you?

Introducing (introduksjon)

This is _____________

I’m name from company

It’s nice to meet you

How do you do?

Thanking (å takke noen)

Thanks

Thank you

I really appreciate/d your help

That’s very kind of you

Offering (å tilby hjelp)

Would you like ________________?

Could I _____ you ___________________?

Requesting (spørre om)

Would it be possible to ______________ (please)?

Would you mind ________ing please?

Could you/I _____________ please?

I’d really appreciate it if you could _____________

Apologising (be om unnskyldning)

Sorry

Excuse me

I’m very sorry (for _____________)

I do apologise (for _____________)

Suggesting (å foreslå noe)

Perhaps you/we/I could ____________?

How about ____________ing?

Shall we ___________?

Why don’t you__________?

Delivering bad news

(å overlevere dårlige nyheter)

I’m afraid _______

I’m sorry, (but) _______________

Unfortunately there is a small issue/problem with _____________

General Tips for Politeness

Don’t forget to use ‘please’ and ‘thank you’ regularly (ikke glem å bruke vær så snill og takk)

‘Could I leave a message please?’

‘Would you like a cup of tea?’

‘Yes please.’ ‘Here’s your coffee.’ ‘Thank you.

Ask questions rather than make statements (still heller spørsmål fremfor å konstatere noe)

‘Would it be better if we worked on this project separately?’

is better than:

‘It would be better if we worked on this project separately.’

Show feelings (vis følelser)

‘I think it would be a good idea to look into this a bit more.’

‘I don’t feel that that would be an effective way to approach the problem.’

‘I believe that we could produce a better report if we had more time.’

Minimize (hvordan minimere)

‘We have a bit of a problem with the lifts at the moment.’

‘I just have a few things to do before lunch.’

‘Could I talk to you for a couple of minutes?’

‘There will be a short delay, sorry.’

Avoid negatives (unngå negative ord)

‘The hotel wasn’t very clean.’ not ‘The hotel was dirty.’

‘I’m not sure I’m totally happy with that idea.’ not ‘I’m disappointed with that idea.’

Use ‘Could’ which is more polite than ‘Can’ (Could er mer høflig å bruke enn can)

‘Could you help me with this please?’ not ‘Can you help me with this please?’

‘Could you send me the documents by tomorrow please?’

‘Could I get a glass of water please?’

‘I’m afraid…’ is an excellent way to introduce a situation that may not be liked

‘I’m afraid I will not be able to attend the meeting on Friday.’

‘The parcel has not arrived yet I’m afraid’

‘I’m afraid that Mr Olsen is on another call at the moment..’

Use ‘I’d like…’ as it is more polite than ‘I want…’

‘I’d like to attend the seminar too.’ not ‘I want to attend the seminar too.’

‘I’d like the pepper sauce, please.’

‘I’d like some help setting up the room if possible.’

Avoid abrupt yes/no answers (unngå direkte ja/nei-svar)

‘No, thanks. Thanks anyway.’ / ‘Yes please, that would be great.’