Trine Rode Kristiansen, kursleder innen kundeservice gjennom mange år
Trine Rode Kristiansen, kursleder innen kundeservice gjennom mange år

Trine Rode Kristiansen:

Kundeservicenytt er godt nytt for kundeservice

Trine Rode Kristiansen, kursleder innen kundeservice gjennom mange år, skal være «programleder» for foredragene som legges ut på Kundeservicenytt. Hun savner allerede Call Center-dagene, med alt sitt liv og leven, men ser klare positive sider ved å få et faglig samlingspunkt på nett.

Unik sjanse til å bli bedre!

Trine Rode Kristiansen er kjent for sin smittende energi og evne til å inspirere deltakerne på kursene sine. Selv om hun trives aller best i et fysisk rom med levende mennesker der hun kan formidle fag med hele seg, er hun også glad i digitale medier og har svært gode erfaringer med såkalt «blended learning». Hun sier høyt og tydelig «ja takk, begge deler» når det gjelder hvilke arenaer som er best for kundeservice.

– Jeg mener at digitale løsninger i form av for eksempel chatbots – selv om de stadig blir bedre og bedre – ikke er en fullgod erstatning for mennesker når det gjelder kundebehandling.

Jeg tror den beste løsningen for god kundeservice på sikt vil være et samarbeid mellom mennesker og maskiner. Akkurat derfor er det så riktig og viktig at Kundeservicenytt kommer akkurat nå, fordi vi er i en brytningstid for bransjen samtidig som vi er i en ekstraordinær situasjon som krever endringsvilje og innovasjon. Det er rett og slett en unik sjanse til å bli bedre!

Ønsker bredde

Gjennom sine mange år som kursleder for kundebehandlere har Trine Rode Kristiansen lagt merke til noen gjengangere blant utfordringene deltakerne forteller om. En av dem er at kundeservice blir sett på som en adskilt del av bedriften. Hun håper Kundeservicenytt skal være med på å øke forståelsen og anerkjennelsen av faget.

– Jeg pleier å si at alle i en bedrift, fra ledelse til lager, driver med en eller annen form for kundebehandling. Å ta inn over seg at alle deler av bedriften «snakker samme språk» er en viktig suksessfaktor i fremtiden. Faktisk vil jeg gå så langt som til å si at den økonomiske lønnsomheten i enhver bedrift ligger i god kundeservice. Dette åpner jo også for svært spennende perspektiver og diskusjoner som jeg tenker er perfekt for et sted som Kundeservicenytt.

Viktig å stå sammen

Bransjen har vært gjennom både kriser og teknologiendringer før, og selv om covid-19 er ekstraordinært, er Trine Rode Kristiansen optimistisk med tanke på fremtiden for bransjen. Men det kommer til å kreve at man står sammen og jobber mot et felles mål.

– Koronakrisen kommer ikke til å vare evig. Før eller senere er det igjen trygt å arrangere fysiske samlinger og til og med gi hverandre en klem når vi møtes. Det gleder jeg meg til! For meg er det viktig å ha dette målet for øye, både som en personlig inspirasjon og som en faglig ledestjerne. Vi må ikke miste av syne menneskene vi tross alt er til for, men konsentrere oss om å bli enda bedre på kundebehandling. Kundeservicenytt kan være akkurat den arenaen vi trenger for å ta bransjen inn i fremtiden på en god måte, og forhåpentligvis får vi med oss flere på laget i samme slengen!